Search
Filters

Privacy verklaring

Privacybeleid
Als u iets bestelt, hebben we uw gegevens nodig om ervoor zorgen dat we uw bestelling kunnen klaarleggen. Maar we springen altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als u na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neemt u dan gerust contact op met ons.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 31 maart 2020.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Roturier Centrale b.v. (“Le Fournil de Sébastien), gevestigd aan de Verlengde Zuiderloswal 3, 1216 BW te Hilversum, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Lefournil.nl verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Lefournil.nl, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres, of een klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals uw bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft (gehad) met Lefournil.nl, zoals klanten en contactpersonen. We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met ons. In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van andere partijen, maar alleen wanneer u die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?
Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen klaarleggen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling.

Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw betaalgegevens. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens in uw account
In uw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. In uw account bewaren we ook uw bestelgeschiedenis. Als u 7 jaar niet meer bij ons hebt besteld, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen in uw account.

Gegevens voor een website optimalisatie
Allereerst zorgen we dat onze website goed werkt zodat u optimaal kunt winkelen. Daarvoor verzamelen we bij een bezoek aan Lefournil.nl uw IP-adres, informatie over uw internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee u ons bezoekt. Wanneer u op onze website een artikel bekijkt, ziet u ook andere artikelen die we aanbevelen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het artikel of de categorie waar u op dat moment naar kijkt. Op basis van statistieken weten we dat klanten die dat artikel kochten, ook geïnteresseerd waren in de andere artikelen. Deze aanbevelingen zijn niet persoonlijk: iedereen die dat artikel bekijkt, ziet dezelfde aanbevelingen. Wij doen op basis van uw surf-, zoek- en aankoopgedrag geen persoonlijke aanbevelingen. We verzamelen wel gegevens op basis van cookietechnieken, uw IP-adres en het unieke nummer dat gekoppeld is aan het mobiele apparaat waarmee u surft.

Wat we niet doen is deze gegevens gebruiken om u bij uw bezoek aan Lefournil.nl te personaliseren. Het kan wel voorkomen dat als u ons opnieuw bezoekt we de prijs van sommige producten inmiddels hebben aangepast.

Gegevens voor marketing
Lefournil.nl stuurt alleen gepersonaliseerde e-mail indien daar toestemming voor is gegeven. Bij iedere e-mail die gestuurd wordt voor marketing doeleinden is de mogelijkheid om te stoppen met gepersonaliseerde e-mail door Lefournil.nl.

Gegevens om fraude tegen te gaan
Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Externe dienstverleners
Wij schakelen externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten.

De overheid
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaan wij uw gegevens op?
Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Lefournil.nl neemt veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij werken samen met specialisten die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we uw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze klantenservice.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?
Recht op informatie
U hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In dit privacy beleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage
U hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen in uw account, of via info@lefournil.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kunt u 24/7 doen in je account.

Recht om bezwaar te maken
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website. Dit kunt u zelf regelen in uw account. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van u gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over uw surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Ook dit kunt zelf regelen in uw account. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op beperking
Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen via info@lefournil.nl.

Recht om vergeten te worden / verzoek om account te verwijderen
U hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen in uw account.

Recht om een klacht in te dienen
U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met ons via info@lefournil.nl. Tot slot hebt u het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Als u nog vragen hebt over de wijze waarop Lefournil.nl met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met ons via info@lefournil.nl. We helpen u graag.

Sébastien en Susan Roturier

Eigenaren van Le Fournil de Sébastien